Over Ons

Het GO!

Pedagogische visie

We maken als BS GO! De Spoorzoeker deel uit van het gemeenschapsonderwijs

Samen met 64 onderwijsinstellingen in de regio Lier- Mortsel- Edegem- Herentals- Geel- Westerlo -Mol en Turnhout vormen we GO! Scholengroep FLUXUS.
Wat ons kenmerkt is dat we een gelijklopende visie hebben op leren waarbij we vertrekkend vanuit het pedagogisch project van het GO! inzetten op de ontwikkeling van de leerlingen om hen op te leiden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve én ondernemende persoonlijkheden.

https://www.scholengroepfluxus.be/
Het pedagogisch project van het GO! is hierbij onze leidraad

Schoolvisie

Samen Leven
&
Samen Leren

De kernwaarden waar we als schoolteam voor kozen zijn : openheid- samen( werken)- en groeien.
Bij alles wat we ondernemen proberen we te vertrekken vanuit deze kernwaarden.

Samen Leren ( Visie Op Leren)

Wat we onze kinderen moeten aanleren, ligt voor alle scholen vast binnen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen

Op welke manier men dit wil aanpakken , bepalen we als school zelf.
De manier waarop wij onze kinderen tot leren willen brengen is door het bieden van een veilige, warme, uitdagende leeromgeving waar de leerkracht LEIDT waar het MOET en BEGELEIDT waar het KAN.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsdoelen-en-leerplannen-in-het-basisonderwijs

Samen Leven ( Visie Op Opvoeden)

In onze huidige diverse maatschappij, met de huidige problematieken, vinden we het belangrijk om samen met de ouders de handen in elkaar te slaan om onze kinderen op te voeden.
We willen kinderen structuur bieden enerzijds door hen te begrenzen waar het nodig is.
Het opnemen van de begeleidersrol enerzijds en herstelgericht werken zien we als tools om de afspraken die we gemaakt hebben samen met de kinderen na te komen.

Anderzijds vinden we het belangrijk dat ze kunnen groeien in zelfsturing door hen als begeleider van hun groeiproces ruimte te bieden om zelf zaken in handen te durven / kunnen nemen.
Taal vinden we hierbij een belangrijk middel.
Het is een middel om in interactie te gaan met de anderen.

Het is de basis van tot begrip komen voor de anderen, het leggen van relaties, het uitdrukken van eigen gevoelens en gedachten .
Taal is de basis voor alle leerdomeinen. We zetten hier dan ook heel erg op in.

Scroll to top